ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562

พช.จ.ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข🌷

⏰วันที่ 29 มืนาคม 2562
เวลา 09.00 น.

❇️นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ฯ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล่าขานงานพัฒนาชุมชน แจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่. 3/2562. การดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน , เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​ และงานอื่น ๆ

🌸 ที่ประชุม ฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญการพิเศษ) จำนวน 5 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)