ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกลไกการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

การประชุมกลไกการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

พช.จ.ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข 🏠
🎯⏰วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 10.30 น.
🏵นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อกลไกการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยมีนางสาววริศรา โสภาค หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ จำนวน 40 คน ได้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP ทั้ง 22 อำเภอ และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จำนวน 18 คน  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้  สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาด  และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอและจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

อรอุมา  ภูวิทวรรณกุล : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)