ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พช.ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษนครแห่งความสุข 🏡

⏰วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น.
📀นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกกลุ่มสมาคม ชมรม และประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัด วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

🔘ในการนี้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ด้วยเช่นกัน

อรอุมา  ภูวิทวรรณกุล : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)