ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ OTOP

พช.ศรีสะเกษ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ OTOP

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 น.
ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop)องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อบรบการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ otop
นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้
นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวศิริพร อ่อนละออ พัฒนาการอำเภอห้วยทับทัน ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ OTOP ขั้นพื้นฐาน
ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่มีรูปแบบสวยงาม เหมาะสมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้ผู้ผลิตชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
ได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับดาว 1 – 2 ดาว จำนวน 50 ราย/กลุ่ม จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ และมอบหมายให้นางสาวณัฏวรรณ วัชรธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ “ความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์”
(Visited 1 times, 1 visits today)