ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ส่งเสริมการเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” และผ้าทอเบญจศรี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

พช.ศรีสะเกษ ส่งเสริมการเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” และผ้าทอเบญจศรี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เวลา 06.00 น.
รายการผู้ว่าฯมาแล้ว สวท.ศรีสะเกษ
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มอบให้นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ออกรายการผู้ว่าฯมาแล้ว โดยมีนายวัชรินทร์ สุขเกษม ผู้ดำเนินรายการฯ ซึ่งได้นำเสนอ การเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีรัตนะ วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โครงการไถ่ชีวิต โค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ผ้าทอเบญจศรี “ธานีผ้าศรี…แส่ว” โคก หนอง นา โมเดล ฯ
รายการผู้ว่าฯมาแล้ว ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 06.00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ(สวท.ศรีสะเกษ) และเพจ สวท. ศรีสะเกษ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอผลงานความเคลื่อนไหวของส่วนราชการ หมู่บ้าน ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ทางอากาศ เสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมฯ อันดีงาม
(Visited 1 times, 1 visits today)