ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ นำเสื้อแส่วย้อนยุคศรีสะเกษ รุกตลาดคนรักทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางกาลตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ นำเสื้อแส่วย้อนยุคศรีสะเกษ รุกตลาดคนรักทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางกาลตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายภูวนารถ วรเดชนันทกุล หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ นายสัมฤทธิ์ ม่วงประเสริฐ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ น.ส.ธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.สุรินทร์ ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ณ สวนแสงสว่าง บ้านหนองเก่า หมู่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ร่วมให้การต้อบรับ และมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอชน ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร และสื่อมวลชน รวมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 50 คน

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตทุเรียนภุเขาไฟศรีสะเกษ ในปีนี้จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ทำสวนทุเรียน 8,552 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 3,527 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 5,025 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟในปีนี้ไว้ที่ 4,195.5 ตัน รวมทั้งคาดการณ์ราคาจำหน่ายปลีกหน้าสวน กิโลกรัมละ 160-180 บาท และราคาในตลาดอำเภอเมืองฯ กิโลกรัมละ 180-200 บาท โดยคาดว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจะสร้างรายได้ คิดเป็นมูลค่า 313.23 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย 170 บาทต่อกิโลกรัม)

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ จะจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟฯ อาจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยงและกระทบต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัด คณะกรรมการจัดงานฯ จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ในการจัดงาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ยกเลิกการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวต่ออีกว่า คณะกรรมการจัดงานฯ ยังได้มีมติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะความโดนเด่นของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนในช่องทางออนไลน์โดยการ Live ผ่านเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายทุเรียนภูเขไฟฯ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจังหวัดศรีสะเกษร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย จัดทำ MOU ส่งตรงทุเริยนภูเขาไฟสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดตัวสุดยอดทุเรียนภูเขาไฟ พันธุ์ศรีสะเกษ 238 ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้พัฒนาพันธุ์ทุเรียนให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รวมทั้งการจัดโปรแกรมการท่องวิถีใหม่ เที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟแบบ New Normal

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางกาลตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกบูธจัดแสดงผ้าทอเบญจศรีและเสื้อแส่วย้อนยุค “เสื้อทีมจังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งทำด้วยผ้าทอเบญจศรี ทอด้วย “ผ้าเหยียบลายลูกแก้ว” ผ้าทออัตลักษณ์ศรีสะเกษ ตัดเย็บโดยการ “แส่ว” ด้วยมือ โดยใช้ลวดลายดั้งเดิม “ลายตีนตะขาบ” สำหรับต่อผ้าเข้าด้วยกัน และ “ลายหางสิงห์”  เก็บชายผ้าไม่ให้หลุดลุ่ย เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนวาระผ้าทอจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว” และกระตุ้นยอดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ OTOP เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมนี้  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ ได้ออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าของดีชุมชน รวมทั้งผ้าทอเบญจศรี “ผ้าศรีลาวา” ผ้าทอที่ย้อมจากดินทุเรียนภูเขาไฟ ผ้าทอพื้นถิ่นที่เกิดจากการภูมิปัญญาที่ผ่านการพัฒนาผ้าทอ และเพิ่มมูลค่าด้วยการ “แส่ว” เกิดเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน
https://www.facebook.com/188394051311223/posts/1932823180201626/

(Visited 1 times, 1 visits today)