ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองอธิบดีฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาของ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองอธิบดีฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาของ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองอธิบดีฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาของ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2564
เวลา 13.30 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางแก่น สีเพ็ง มารดาของ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ พัฒนาการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดปรือโพธาราม ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกล และวางดอกไม้จันทน์ โดยในพิธีได้มีพิธีอันเชิญไฟพระราชทาน ข้าราชการที่แต่งกายด้วยชุดปกติขาวได้ตั้งแถวรอรับไฟพระราชทาน เจ้าหน้าที่อัญเชิญไฟพระราชทานขึ้นวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี จากนั้น บรรดาข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมไว้อาลัย

โอกาสนี้ นายชัยยงค์ ผ่องใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมพิธีรอรับไฟพระราชทานและร่วมบำเพ็ญกุศล

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)