ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว พช.ศรีสะเกษ “ม่วนซื่น โฮแซว” งานลานออดหลอดซอดศรีเกษ (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid -19) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2564 วันแรกฟันรายได้กว่าสองแสนบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

เริ่มแล้ว พช.ศรีสะเกษ “ม่วนซื่น โฮแซว” งานลานออดหลอดซอดศรีเกษ (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid -19) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2564 วันแรกฟันรายได้กว่าสองแสนบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 น. ณ ลานออดหลอดซอดศรีเกษ -ข้างธนาคารกรุงไทย (ศาลหลักเมือง) จ.ศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ OTOP จึงมีดำริมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม สัปดาห์ท่องเที่ยว “งานออดหลอดซอดศรีสะเกษ” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 24-26 พ.ย.2564 ณ บริเวณข้างศาลหลักเมือง พบกับทัพสินค้า OTOP สินค้าของดี๊เมืองศรีเกษ ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. จัดมหกรรมผ้าทอเบญจศรี “ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีกุลา ผ้าศรีมะดัน ผ้าศรีลำดวน และผ้าศรีมะเกลือ” นำของดี๊เมืองศรีเกษ จาก 22 อำเภอ รวมไว้ในงาน ณ ลานออดหลอดซอดศรีเกษ (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid -19) สินค้าพื้นเมืองจากผู้ประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม และแสดงดนตรีจากวงดนตรีมากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง กระจายรายได้สู่ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ เป็นโอกาสอันดี นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ เอาใจ แฟนคลับ แฟนพันธุ์แท้ OTOP ของดี๊เมืองศรีเกษ ชม ช้อป ชิม แชร์ สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

1) บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “ของดี๊เมืองศรีเกษ” และสินค้าอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนปลอดสารพิษส่งตรงจากครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช.

2) พบกับ“มหกรรมตลาดผ้าเบญจศรี” ผ้าอัตลักษณ์เบญจศรี “ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีกุลา ผ้าศรีมะดัน ผ้าศรีลำดวน และผ้าศรีมะเกลือ”

3) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เอาใจมิตรรักแฟนเพลงพ่อน้อยคนเดิม นักร้องหมอลำพื้นบ้านขวัญใจคนศรีสะเกษ ทำให้บรรยากาศภายในงาน “หม่วนซื่น โฮแซว” สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ยอดจำหน่าย 236,820 บาท

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัวจากรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นชุมชน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม OTOP ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานมั่นใจว่า กิจกรรมภายในงานดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดเชิญทุกท่าน ร่วมงานตั้งแต่วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ ลานออดหลอดซอดศรีสะเกษ บริเวณเยื้องศาลหลักเมือง ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ร่วมกัน ชม ชิม ช้อปแชร์ กระจายรายได้ช่วยคนเมืองศรี

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

#OTOPศรีสะเกษ #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket

(Visited 1 times, 1 visits today)