ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายคำมา เทียนแก้ว   คุณแม่ภรรยาของนายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายคำมา เทียนแก้ว   คุณแม่ภรรยาของนายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

วานนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 19.00 น. ณ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายคำมา เทียนแก้ว   คุณแม่ภรรยา นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและร่วมแสดงความเสียใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ซึ่งนายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

บุตรเขยคุณยายคำมา เทียนแก้ว  ผู้วายชนม์ เป็นกำลังสำคัญขององค์กร กรมการพัฒนาชุมชน ในการทุ่มเทปฏิบัติงานราชการอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด เป็นที่รักยิ่งของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ญาติมิตร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)