ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8”  แผ่นดินไทยไร้สโตรค จังหวัดศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8”  แผ่นดินไทยไร้สโตรค จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ”  แผ่นดินไทย ไร้สโตรค จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม
ในการนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายบุญธรรม จำปาสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได่เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดงานในครั้งนี้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเคลื่อนด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge : CCC ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยกำหนดระยะเวลาการสะสมแคลอรี่ วันที่ 28 กรกฎาคม- 30 ตุลาคม 2565 ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จำนวน 22 รางวัล

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge : CCC  ทั้งนี้“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิดแผ่นดินไทยไร้สโตรค มีจุดประสงค์ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ 2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค 3. เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต โดยโครงการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนนำเสนอภาพรวมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ รวมทั้งผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับถ้วยพระราชทานทั้งหมด 2 ถ้วย คือ 1.ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รางวัลชนะเลิศ ด้านเฉลิมพระเกียรติ และการออกกำลังกาย) 2.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (รางวัลชนะเลิศ ด้านเฉลิมพระเกียรติ และให้ความรู้)
พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)