ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)

พช.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566) และร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ โดยท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ และมอบนโยบาย มีผู้เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงหน่วยงานบูรณาการ หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติด และอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวน 1,000 คน

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

#วันพัฒนาชุมชน

#CDDDAY2022

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket #CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)