ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) จาก ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายของรัฐบาล และชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

โอกาสนี้ นางสาวริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายสำคัญดังกล่าว ในการนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนดังนี้

–  การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2

– การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

– การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก

– รวมถึงเชิญชวนสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 36 ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565

– งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)