ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาส นายสำรวย เกษกุล ได้รับ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาส นายสำรวย เกษกุล ได้รับ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษโดยมี นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีฯ

ในการนี้  นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

  1. สักการะศาลพระภูมิ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  2. สักการะศาลพระภูมิ/ศาลตายาย จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  3. สักการะพระพุทธรูปประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  4. สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
  5. สักการะอนุสาวรีย์แม่ศรีสระเกศ
  6. สักการะหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
  7. สักการะต้นโพธิ์คู่บ้านคู่เมือง หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
  8. สักการะพระพุทธรูปพ่อเมืองแม่เมือง หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
  9. สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
  10. สักการะพระพุทธรูปห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)