ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว พช.ศรีสะเกษ Kick off แคมเปญ “หนาวนี้ ศรีสะเกษพร้อม” เปิดลานออดหลอดซอดศรีเกษ (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid -19) ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2564 วันแรกฟันรายได้เหยียบสองแสนบาท “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มรดกภูมิปัญญา ชูผ้าเบญจศรี กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

พช.ศรีสะเกษ Kick off เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หนาวนี้ ศรีสะเกษพร้อม” เตรียมความพร้อมกิจกรรม “มหกรรมตลาดผ้าเบญจศรี” เปิดลานออดหลอดซอดศรีเกษ (New Normal) กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคนเมืองศรี “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มรดกภูมิปัญญา ชูผ้าอัตลักษณ์เบญจศรี “ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีกุลา ผ้าศรีมะดัน ผ้าศรีลำดวน และผ้าศรีมะเกลือ” สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

พช.ศรีสะเกษ เดินหน้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ชูผ้าอัตลักษณ์เบญจศรี ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ในเวทีสรุปผลวาระการพัฒนาจังหวัด 1+10 วาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ “ธานีผ้าศรี…แส่ว”

“หนาวนี้ ศรีสะเกษพร้อม” พ่อเมืองศรีสะเกษลั่น จับมือภาคีเครือข่ายฯ ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคนเมืองศรี “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มรดกภูมิปัญญา ชูผ้าอัตลักษณ์เบญจศรี “ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีกุลา ผ้าศรีมะดัน ผ้าศรีลำดวน และผ้าศรีมะเกลือ” สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

พช.ศรีสะเกษ “ปลุกยักษ์” นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการทำงาน ด้วยเครื่องมือ AAR (After Action Review) ติดอาวุธนักวิชาการ เตรียมขับเคลื่อนงาน พช.ปี 2565

พช.ศรีสะเกษ แสนภูมิใจ พ่อเมืองศรีสะเกษ “บุคคลต้นแบบ” การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564