ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.ศิลาลาด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565

สำนักงานโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

สำนักงานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565”

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคมครั้งที่12/2565 และร่วมจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน