ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ชุดองค์ความรู้ของชุมชนต้นแบบ ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ชุดองค์ความรู้ของชุมชนต้นแบบ ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายฯ โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายฯ โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง