ลิ้งค์

ตลาดประชารัฐ

Link พิกัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ ใน google map

ลำดับ จังหวัด อำเภอ พื้นที่ดำเนินการ ลิงค์ปักหมุดใน google map หมายเหตุ
บ้าน หมู่ที่ ตำบล
1 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ หนองกอง 3 โดด https://goo.gl/maps/538vSvebLm52 ต้นแบบ
2 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ยาง 1 ยาง https://goo.gl/maps/zpJT2ZGyoGM2
3 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ละทาย 8 ละทาย https://goo.gl/maps/A4VUZqTnqdQ2
4 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ นาขนวน 5 ขนุน https://goo.gl/maps/yKzY41XYRat
5 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ โนนเปือย 10 บึงมะลู https://goo.gl/maps/afQ3tQ7Yu5z
6 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 6 ห้วยใต้ https://goo.gl/maps/tKbpFjnG3RG2
7 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อาวอย 2 โสน https://goo.gl/maps/kCTh66s9THT2
8 ศรีสะเกษ ขุนหาญ พรานใต้ตะวันตก 15 พราน https://goo.gl/maps/iALNi7SpbzR2
9 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง ตองปิด 4 บาก https://goo.gl/maps/3QjTQA7wgcD2
10 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง โนนไชยงาม 11 รุ่งระวี https://goo.gl/maps/BGJJXqjamvr
11 ศรีสะเกษ โนนคูณ หนองปลาเข็งใต้ 6 โพธิ์ https://goo.gl/maps/emrNXpF3h5k
12 ศรีสะเกษ โนนคูณ โนนรัง 4 หนองกุง https://goo.gl/maps/mK1Bb4bssNG2
13 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ หนองคูใต้ 12 เป๊าะ https://goo.gl/maps/CwfWavCtpsz
14 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ หนองคูน้อย 8 เป๊าะ https://goo.gl/maps/ZPJmmnPTJ3U2
15 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ หนองขาม 9 หนองงูเหลือม https://goo.gl/maps/Wr5bMzBCwbk
16 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ ห้วยฆ้อง 9 พิมาย https://goo.gl/maps/H9fv5AkAGSu
17 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ รงระ 8 ตูม https://goo.gl/maps/UHL5EvaVQK52
18 ศรีสะเกษ พยุห์ กระแซง 2 ตำแย https://goo.gl/maps/GKtW3CWHzN22
19 ศรีสะเกษ พยุห์ โพธิ์ศรี 5 โนนเพ็ก https://goo.gl/maps/mtBgTQpCqLz
20 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ สามขา 6 เสียว https://goo.gl/maps/WR8SFKLMW232
21 ศรีสะเกษ ไพรบึง ตาตุม 17 สำโรงพลัน https://goo.gl/maps/dRvqr3Ku1bs
22 ศรีสะเกษ ไพรบึง ทุ่ม 11 ทุ่ม https://goo.gl/maps/98k4aWgPcd32
23 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ละลมหนองหาร 13 ละลม https://goo.gl/maps/yj7HfjipzYA
24 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ธาตุทอง 8 ละลม https://goo.gl/maps/bkGHjYya6kw
25 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เก็บงา 10 เมืองจันทร์ https://goo.gl/maps/we6d4y9ba6F2
26 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ อะลาง 3 หนองใหญ่ https://goo.gl/maps/n1Dm8LR3YWv
27 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โนนหล่อง 6 หนองไฮ https://goo.gl/maps/8HKqykMcMVG2
28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองเทา 5 ตะดอบ https://goo.gl/maps/iHbxn6kwPVw
29 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ดอนขะยอม 7 โนนคูณ https://goo.gl/maps/j3Py76zCpeu
30 ศรีสะเกษ ราษีไศล โนนสังข์ 8 ด่าน https://goo.gl/maps/RPUvefTj4aD2
31 ศรีสะเกษ ราษีไศล บึงหมอก 9 ส้มป่อย https://goo.gl/maps/3ZKnSNB67HC2
32 ศรีสะเกษ วังหิน หัววัว 5 บุสูง https://goo.gl/maps/MkWmXpxcta72
33 ศรีสะเกษ วังหิน โนนดู่ 7 ดวนใหญ่ https://goo.gl/maps/TrciQ4py3JP2
34 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศิลาทอง 2 พิพวย https://goo.gl/maps/acXEqvV78uH2
35 ศรีสะเกษ ศิลาลาด หนองบัวหล่น 3 โจดม่วง https://goo.gl/maps/rbnnV3TMBpS2
36 ศรีสะเกษ ศิลาลาด โนนสมบูรณ์ 2 หนองบัวดง https://goo.gl/maps/HErxGFxvPxC
37 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน บุยาว 2 กล้วยกว้าง https://goo.gl/maps/eXKuJ9M4L652
38 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน หนองฮะ 3 ปราสาท https://goo.gl/maps/K2Qm112s8FU2
39 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย แต้ 1 แต้ https://goo.gl/maps/zKDwW4zPBC12
40 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โคก 2 โคกจาน https://goo.gl/maps/Kwfreg7dKcT2
(Visited 3 times, 1 visits today)