บริการของเรา

การถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศฯ ปี 2560

การถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศฯ ปี 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ ปี 2560 และการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล

1.แนวคิด สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.เอกสารแนวทางการจัดทำข้อมูล VDR TDR

3.VDR TDR Road map ปี 2560

4.โปรแกรม Community_Radar_Analysis 2016_for all

5. แบบทะเบียนรายชื่อ รายงาน VDR TDR

6.แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบฯ 60

(Visited 1 times, 1 visits today)