บริการของเรา

รวมแบบรายงานโคกหนองนา พช.ศรีสะเกษ<—บันทึกที่นี่ครับ

รวมแบบรายงานโคกหนองนา พช.ศรีสะเกษ<—บันทึกที่นี่ครับ

แบบรายงานที่ 1 สำรวจการใช้แปลงมาตรฐาน ศรีสะเกษ (คลิ๊ก Link : ตามลิ้ง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1asLBPxeH7o8vHSuXcDozbS_NfxCyUybkkl1g68gKK4g/edit?usp=sharing)

   ————————————————————————————————————–
การใช้งาน : แบบรายงานออนไลน์ ผลการดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลง โดยแบบรายงาน จะมี 2 sheet แยกเป็น งบเงินกู้ และ งบกรมฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าไปกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รายละเอียด
ซึ่ง สพจ.ศรีสะเกษ จะนำผลการดำเนินงานนี้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับต่อไปครับ
——————————————————————————————————————

แบบรายงานที่ 2 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด ศรีสะเกษ ได้ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Byp_DcvIAVw3dfLVMvMnNV80QeJXCMm6NW8KqP9epOA/edit#gid=


(Visited 1 times, 1 visits today)