บริการของเรา

ศรีสะเกษเตรียมขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ

ศรีสะเกษเตรียมขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีความพร้อม

(Visited 1 times, 1 visits today)