บริการของเรา

ศรีสะเกษ : ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศรีสะเกษ : ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศรีสะเกษ : 16 พฤศจิกายน 2559 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอ ตามโครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

(Visited 1 times, 1 visits today)