บริการของเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดนิทรรศการ”บ้านพอเพียง”ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดนิทรรศการ”บ้านพอเพียง”ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง”

(ศรีสะเกษ)
5 ธ.ค.59 เวลา 08.30 น. ศรีสะเกษ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ เสด็จยาตรา ปวงประชาเป็นสุข โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดนิทรรศการ”บ้านพอเพียง”ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง โดยการจำลองครอบครัวพอเพียงและสาธิตการประกอบสัมมาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)