บริการของเรา

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

 

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

1ประกาศ

2หลักเกณฑ์และแนวทาง

3แบบคำขอ1

4หลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์

5แบบเครื่องหมาย

6แบบรายงาน+7แบบสรุป

ขั้นตอนการขอใช้เครื่องหมาย OTOP

ใบรับรอง

ใบรับรอง สีเงิน ใบรับรอง สีแดง ใบรับรอง สีทอง ใบรับรอง สีน้ำเงิน คำอธิบายใบรับรอง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)