บริการของเรา

แบบมาตรฐานและแบบ Catalog คู่มือการใช้แบบมาตรฐาน พร้อมคำแนะนำ <—-คลิ๊กเลย

แบบมาตรฐานและแบบ Catalog คู่มือการใช้แบบมาตรฐาน พร้อมคำแนะนำ <—-คลิ๊กเลย

(ประกาศ)แจ้งทุกจังหวัด(จากกรมฯ)

ตอนนี้ สามารถโหลดแบบ Catalog ลดขนาดหนอง ได้แล้วค่ะ และขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. แบบ Catalog ลดขนาดหนอง มีการปรับข้อความ
จากเดิม ระบุสัดส่วนเป็น 1:1 ทั้งหมด
ปรับใหม่ เป็น สัดส่วน 1:1 1:2 1:3 และ 2:3

2. แบบมาตรฐานและแบบ Catalog ไม่ลดขนาดหนอง มีการแก้ไขเฉพาะ
แบบขนาด 1 ไร่ สัดส่วน 2:3 ประเภทดินทราย (เพิ่มความลึกในตาราง)
ส่วนแบบขนาดอื่น ๆ ไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อความใด ๆ จากเดิม

**ขอเน้นย้ำว่า การนำแบบ Catalog ทั้งที่ลดขนาดหนอง และไม่ลดขนาดหนอง ตามข้อ 1. และ 2. ไปใช้
ขอให้พิมพ์ข้อกำหนดทั่วไป จำนวน 2 หน้า แนบไปกับแบบด้วยทุกครั้ง

3. คู่มือการใช้แบบมาตรฐาน มีการปรับปรุง
(ไม่) ฉบับเดิม คู่มือการใช้แบบมาตรฐาน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (RV1) วันที่ 12 มีนาคม 2564 ยกเลิกใช้
(ใช่) ฉบับใหม่ คู่มือการใช้แบบมาตรฐาน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (RV3) วันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหา ประกอบด้วย
– คำแนะนำการตรวจรับงาน หน้า 21
– เรื่องการคำนวณปริมาตรดินขุด หน้า 32
– คำแนะนำการตรวจรับงาน
– การปรับพื้นที่โคก หน้า 49

 

รายละเอียดที่ Link นี้คลิ๊ก :  https://drive.google.com/drive/folders/1PEcf25HtB9vvV5bjv7XQuOsZf5MTmp5a?usp=sharing

(Visited 1 times, 1 visits today)